Monique Truong

Monique Truong
3 POSTS0 COMMENTS

~ Mai Khoi & The Dissidents at National Sawdust ~

A review of Mai Khoi & The Dissidents' music performance, by Monique Truong: "Throughout the band’s eleven-song set list, Mai Khoi’s lyrics declared, boldly and without a doubt—they were literally the writing on the wall—that she’s a citizen of a country that systematically controls and silences the free expression of its populace…"

A Rejected “Travelogue” of Singapore, the Philippines, and Vietnam

An art critique essay by Monique Truong: "All journeys are composite acts of the imagination. Our traveling companions are myths, fantasies, History as we have learned it, and other compelling fictions, such as the idea of the self…"

Phỏng vấn tác giả Monique Truong

Christine Lee Zilka và Sunny Woan từ báo Kartika Review (số 15, Xuân 2013) đã có cuộc phỏng vấn sâu với Monique Truong, nhà văn viết truyện hư cấu và tiểu luận người Mỹ gốc Việt, tác giả cuốn Sách về muối (2003), Đắng trong miệng (2010), và đồng biên tập cuốn Ngấn nước: Văn thơ người Mỹ gốc Việt (1998). Cuộc phỏng vấn bàn về vấn đề làm thế nào mà ăn uống là chủ đề trở đi trở lại trong sách của cô, các quá trình viết của cô gắn liền với bối cảnh vật chất và hành động viết thực sự ra sao, và cảm hứng của cô khi viết cuốn Vị đắng trong miệng.