Giờ Xanh / Blue Hour ~ a poem by Võ Đức Quang

“Fritzel’s European Jazz Pub, New Orleans” by Marco Metzler (Flicker, CC)
A recorded introduction and reading by the author

Giờ Xanh
1. 
Hôm nay về khách sạn 
trong thành phố lạ một mình. 
Ôi lòng tình sắc bén hơn lòng chiều  
và tuổi anh biết tìm ai? 
Tiếng kèn đồng vở bờ đường Buốc-bông 
xả hồn ra đến đường Kên. 
Em không xa mà xa như  
hương đất ngoại. 
 
2. 
Em từ bi trao đổi tình anh— 
chờ người em nhữ đêm cát trắng. 
Anh yêu hạ vì em da Nước Việt,
hai ta về ngủ trong lòng mạ non. 
Biết một mai trời xanh  
em ngước mắt nhìn anh  
và mưa trải anh trên đầu sông— 
trùm phủ mười phương màu hối tiếc. 
 
3. 
Biết em về với người mà lòng còn mong. 
Trăng nửa sáng nắn đường vô sắc,vô thọ.  
Bồ nông trắng hướng ra biển cả, 
trời không mây anh gọi em dông bão. 
Phòng tinh sương—tim nhịp đập đơn côi. 
xin em đêm dài như năm tháng  
và nhưng đêm nửa 
hai lần ly cách từ vòng tay. 


Blue Hour
(translated by Võ Đức Quang)
 
1. 
Today returning to a hotel 
in a strange city alone. 
Oh my heart more iron-sharp than evening’s core  
and who can I find in this age? 
Trumpet sounds rupture the Bourbon shores 
discharge my spirit onto Canal St. 
You not distant yet farther than 
scent of maternal lands. 

2. 
You mercifully exchange my love— 
waiting for you like white sand nights. 
I love summer for your Vietnamese skin,
we return to sleep in sapling rice. 
Know that one blue sky day 
you will look on me and the rain will
spread me over the river’s head— 
covering ten directions the color of regret. 
 
3. 
Knowing you return to another yet I long. 
Half-light moon shape the road no form, no desire. 
White pelicans head towards the sea, 
cloudless skies I call you thunderstorms. 
The room at dawn—a solitary heart beats.  
I ask for nights longer than the months  
and many more nights 
to twice displace you from my arms.


Võ Đức Quang‘s poems have been featured in various publications and commissioned for Houston Public Poetry’s 2022 REELpoetry festival. He presently hosts Houston Public Poetry’s monthly reading series, and can be found on Instagram @vo_ducquang.

2 COMMENTS

  1. Hi Quang, please check :

    vở bờ –>vỡ bờ

    chờ người em nhữ đêm cát trắng —> chờ em như những đêm cát trắng (?)

    và nhưng đêm nửa —-> và những đêm nữa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here