Bài Tiếng Việt

9 Days in the Spratly Islands / 9 Ngày Trên Quần Đảo Trường Sa

On Trường Sa, time is frozen. The fight for sovereignty, like the struggle for many without a home, a land, a nation or a state, is burdensome and slow.

Một Mối Liên Hệ Với Miền Không Cùng

"Lúc đó, ông em nằm viện trong tình trạng nguy kịch, sát rìa vực, gần sang bờ bên kia. Hình ảnh thân xác lìa xa hành tinh, hay hành tinh lìa xa thân xác, đã liên tục xuất hiện trong đầu em."

Sapphở ~ Vi Khi Nao

 Người dịch Nguyễn Lâm Thảo Thi đọc "Sapphở": SapphởTôi   k h ẽ   ngữ nguyên của những ngón tay nàng Bằng cách nếm đêm vĩnh cửu  xung...

Sự thật đằng sau việc tháo gỡ các tượng đài ở Mỹ

Thử tưởng tượng một thời gian sau khi Miền Nam thất thủ vào ngày 30 tháng 4, 1975, các tượng đài của các tướng sĩ của phe thua cuộc Việt Nam Cộng Hòa bỗng được dựng lên nhan nhản tại các tỉnh thành hay những địa danh ghi dấu các trận đánh lịch sử? Và thử tưởng tượng lá cờ vàng ba gạch đỏ vẫn tung bay đâu đó tại một vài nơi ở Việt Nam?

Điều tra dân số & Cha tôi

Đưa đồng bào của ông tham gia vào Thống Kê Dân Số là sự mở rộng đương nhiên trong công việc phục vụ cộng đồng của cha tôi - để đảm bảo người Việt được đại diện trong bức chân dung tự họa của Hoa Kỳ.

Lệch Một Khấc

Họ đầm đìa đắm đuối ở mọi ngóc ngách của khu nhà trống. Họ cũng thường nhìn nhau châm bẩm để thăm dò chính mình hơn là để quan sát kẻ đối diện. Ở một thời điểm ắt có và đủ, các sơ thừa nhạy cảm và kinh nghiệm bản thân để nghe ra cái bè trầm trong dàn đồng ca.